Vrei să ni te alături?

Completați o cerere»

Skype

lingmax.com

E-mail

office@lingmax.com

 

Legalizarea notarială
Documente personale ale unei persoane, cum ar fi  pașaportul, carnetul de munca, livretul militar  sunt un instrument  pentru confirmarea datelor  personale   la  funcţionarii de stat, autoritățile împuternicite și alte organisme oficiale. În cazul în care documentele  se vor prezenta într-un alt stat la autoritățile împuternicite , este necesar să se traducă documentele cu legalizarea notrială  a traducerii lor -  xerocopia   pe cont propriu nu are forță juridică și este necesar să se prezinte împreună cu traducerea legalizată  cu  o ștampilă  de notar .
Acest lucru este valabil pentru depunerea  tuturor documentelor necesare  la instituțiile de învățământ, agențiile guvernamentale, poliție, ambasadele  altor țări, autoritățile fiscale și de înregistrare etc. Legalizarea notarială a traducerii se efectuează în birou de traduceri după prezentarea la notar diplomei  specialistului care a efectuat traducerea. 
 Notarul certifică autenticitatea semnăturii traducătorului iscălite sub textul traducerii. Astfel, notarul confirmă că traducerea este efectuată  de  acest traducător  posesorul  diplomei de studii superioare de specialitate, după aceea copia documentului și traducerea, cusute împreună , sunt ștampilate și semnate de notar şi înscrise în registrul notarial cu numărul de înregistrare .
De ce notarul, ne fiind un lingvist, certifică traducerea? Ar trebui să știţi că notarul cu ștampila și semnătura pe traducere, confirmă doar identitatea traducătorului care s-a prezentat în fața lui și existenţa diplomei . Fidelitate traducerii nu poate  fi garantată de notar și nu este nevoie de asta. Aici începe zona de responsabilitate a agențiilor de traduceri la care ați apelat.
 Biroul deTraduceri  lucrează cu documente serioase și este responsabil de calitatea traducerii acestora. Traducerea documentelor se încredințează numai profesioniștilor atenţi și responsabili.  Convorbirile de afaceri la nivel internațional implică traducerea documentelor, astfel încât compania noastra oferă servicii de traduceri de documente pentru  persoanele fizice și persoanelor juridice  care au antreprenori străini. Cea mai mare cerere este pentru traducerea contractelor , staturilor,  diplomelor  personalului, certificatelor companiei, documentelor pentru prezentare  la autoritățile fiscale.
Serviciile de traduceri autorizate ale documentelor personale sunt solicitate la   înregistrarea cetățeniei, admiterea în instituțiile de învățământ,  la angajarea la serviciu sau achiziţionarea bunurilor imobiliare în străinătate, depunerea unui pachet de documente la ambasade. În toate cazurile acestea este necesară legalizarea notarială a traducerii.

Legalizarea notarială


Documente personale ale unei persoane, cum ar fi  pașaportul, carnetul de munca, livretul militar sunt un instrument  pentru confirmarea datelor  personale   la  funcţionarii de stat, autoritățile împuternicite și alte organisme oficiale. În cazul în care documentele  se vor prezenta într-un alt stat la autoritățile împuternicite, este necesar să se traducă documentele cu legalizarea notrială  a traducerii lor -  xerocopia   pe cont propriu nu are forță juridică și este necesar să se prezinte împreună cu traducerea legalizată  cu  o ștampilă  de notar. Acest lucru este valabil pentru depunerea  tuturor documentelor necesare  la instituțiile de învățământ, agențiile guvernamentale, poliție, ambasadele  altor țări, autoritățile fiscale și de înregistrare etc. Legalizarea notarială a traducerii se efectuează în birou de traduceri după prezentarea la notar diplomei  specialistului care a efectuat traducerea.  Notarul certifică autenticitatea semnăturii traducătorului iscălite sub textul traducerii. Astfel, notarul confirmă că traducerea este efectuată  de  acest traducător  posesorul diplomei de studii superioare de specialitate, după aceea copia documentului și traducerea, cusute împreună, sunt ștampilate și semnate de notar şi înscrise în registrul notarial cu numărul de înregistrare. De ce notarul, ne fiind un lingvist, certifică traducerea? Ar trebui să știţi că notarul cu ștampila și semnătura pe traducere, confirmă doar identitatea traducătorului care s-a prezentat în fața lui și existenţa diplomei. Fidelitate traducerii nu poate  fi garantată de notar și nu este nevoie de asta. Aici începe zona de responsabilitate a agențiilor de traduceri la care ați apelat.


Biroul de Traduceri  lucrează cu documente serioase și este responsabil de calitatea traducerii acestora. Traducerea documentelor se încredințează numai profesioniștilor atenţi și responsabili. Convorbirile de afaceri la nivel internațional implică traducerea documentelor, astfel încât compania noastra oferă servicii de traduceri de documente pentru  persoanele fizice și persoanelor juridice  care au antreprenori străini. Cea mai mare cerere este pentru traducerea contractelor, staturilor,  diplomelor  personalului, certificatelor companiei, documentelor pentru prezentare  la autoritățile fiscale. Serviciile de traduceri autorizate ale documentelor personale sunt solicitate la   înregistrarea cetățeniei, admiterea în instituțiile de învățământ,  la angajarea la serviciu sau achiziţionarea bunurilor imobiliare în străinătate, depunerea unui pachet de documente la ambasade. În toate cazurile acestea este necesară legalizarea notarială a traducerii.