Хочете у нас працювати?

Заповніть заявку»

Skype

lingmax.com

Електрона пошта

office@lingmax.com

Технічний переклад


Технічний переклад – один з найскладніших видів письмового перекладу на рівні з юридичним та медичним. Технічний переклад поширений у науково-технічній сфері, де він забезпечує передачу інформації між людьми технічних спеціальностей, які говорять різними мовами. Характерною рисою такого перекладу є лаконічність, побудова речень в безособовій формі, широке застосування безособових форм дієслів.


Для виконання правильного технічного перекладу недостатньо просто знати англійську мову, потрібні також спеціалізовані наукові та технічні знання. Непрофесійно підготований переклад технічної документації може призвести, наприклад, до збою у роботі обладнання, виходу із ладу або поломки. Тому технічний перекладач повинен мати широку ерудицію у технічній тематиці та вміти працювати із джерелами інформації, для того, щоб у процесі роботи над перекладом компенсувати відсутні знання.


Найбільш часто поняття «технічний переклад» застосовується по відношенню до таких текстів:


  • - документація, пов’язана з проектами та будівельними об’єктами, а також креслення;

  • - патенти;

  • - документація інженерного характеру;

  • - сертифікати якості;

  • - інструкції з експлуатації та технічного обслуговування обладнання та пристроїв;

  • - спеціальні установчі інструкції для технічного обладнання;

  • - іншого роду інструкції;

  • - анотації;

  • - науково-технічна документація, яка містить різноманітні статі, наукові роботи та доповіді.


Найчастіше технічним перекладачам зустрічається технічна англійська, але бувають переклади і в інших мовних парах. Оскільки у науково-технічній літературі велика кількість різноманітних термінів та скорочень, то впоратися з ними може тільки спеціаліст. Якщо у художньому тексті допускається інтерпретація та вільний переклад, то тут «приблизна передача змісту» абсолютно недопустима.


Слід зробити наголос на тому, що самостійно, навіть з використанням машинних перекладачів та словників, правильно перекласти технічний текст дуже складно. Не варто також довіряти і технічному перекладу, зробленому виконавцем, який не має специфічні технічні знання.